Användarvillkor

Följande villkor gäller för inköp av och leverans av tjänster från Lakikurssikeskus/Juridik på nätet:

Köpta kurser och föreläsningar:

De råd som ges i dessa föreläsningar är allmänna, det finns undantag som inte nämns och alternativa tolkningar. I varje specifik situation bör en jurist kontaktas personligen, som kan ta ställning till de rätta fakta och till dokumentationen i varje fall och ge ett helhetsråd.

Mina råd får inte användas som lösning i ett fall för vilket jag inte konsulterats personligen och Lakikurssikeskus har inga ansvar för att mina allmänna råd i dessa kurser passar just på ditt fall.

Dessa föreläsningar är ämnade som allmän juridisk upplysning i allmänbildande syfte.

Genom att beställa kurser och bekräfta nedan att du läst dessa anvisningar godkänner du dessa beställningsvillkor.

Övriga villkor som gäller beställningarna:

Vid olika kampanjer och rabattkoder kan bara ett kampanjpris eller en rabattkod användas vid varje köptillfälle.

Vi förbehåller oss rätten att använda kundernas kommentarer på Facebooksidan, på forum eller i produktrecensionerna i marknadsföringsmaterial.

Köp- och betalningsmöjligheter framgår ur informationen vid näthandelns kassa. Försäljning mot räkning och på avbetalning handhas i sin helhet av Checkout/Euroloan (deras villkor/finska) och vi som försäljare har ingen del i deras godkännande eller förkastande av denna köpmöjlighet. Om räkning eller avbetalning inte godkännes kan man alltid köpa genom direkt betalning från bankkonto.

Nätbank (kostnad 0 €) Du kan betala dina inköp i följande nätbanker: Nordea, Andelsbanken, Sparbanken, POP-banken, Danske Bank, Handelsbanken, S-banken, Ålandsbanken och LähiTapiola. Nätbankernas betalnings-och finansiella tjänster genomförs av Checkout Oy i samarbete med de finländska bankerna och kreditverken. Dessutom kan du betala med  Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kort.

Vi godkänner de mobila betalningssätt som nämns vid kassan/utcehckningen.

Checkout Oy köper betalningen och redovisar den åt köpmannen. Ur användarens synvinkel fungerar servicen precis som en vanlig nätbetalning.

Checkout Oy:s totala betalningsvillkor inklusive de olika kostnaderna för räkning, avbetalning mm finns på denna länk (på finska).

PayPal

PayPal är ett smidigare och tryggt betalningssätt (kostnad 0 euro)

Vad är PayPal? PayPal är en globalt ledade betalningstjänst och ett tryggare och snabbare sätt att betala och ta betalt på nätet. Med PayPal kan du betala och överföra pengar utan att behövä fylla i dina betalningsupgifter; det enda som krävs för att bekräfta en betalning är din e-postadress samt ditt lösenord.

Du behöver alltså inte ha ett kreditkort eller betalkort för att kunna använda PayPal-tjänsten – endast ett bankonto. Det är avgiftsfritt att öppna ett PayPal-konto samt att betala med tjänsten, som köpare betalar du bara en avgift om ditt köp innebär en valutaväxling.
Hur fungerar PayPal?

För att kunna välja PayPal som ditt betalningssätt måste du ha ett PayPal-konto. Om du inte har ett PayPal-konto kan du skapa ett konto gratis på www.paypal.com genom att följa instruktionerna på sidan. Med PayPal betalr du dina inköp snabbt och enkelt med några få klick, eftersom du inte måste fylla i person- och betalningsuppgifter vid köptillfället – all information finns redan sparad på ditt PayPal-konto.
PayPal överlämnar aldrig konfidentiella personupgifter eller betalningsuppgifter åt försäljaren. Det enda försäljaren ser är din e-postadress samt varans leveransadress.
Gör såhär för att betala dina varor med PayPal: Fyll i all nödvändig information i kassan, välj PayPal som betalningssätt och tryck på ”Betala” knappen. Gä till PayPal-betalningstjänsten och logga in med din e-postadress. Kontrollera ännu beställningens betalningsinformation och bekräfta beställningen – betalningen är nu genomförd! PayPal drar av summan från PayPal-konto och varorna kan skickas

Ångerrätt

Lakikurssikeskus/Juridik på nätet följder konsumentverkets anvisningar angående nätbutikshandel (returrätt inom 14 dagar) men ger dig EXTRA returrätt på totalt hela 30 dagar, (14 dagar lagstadgad returrätt ingår i dessa 30 dagar) utan några frågor, på alla kurser och tjänster.

Om du köpt en tjänst meddelar du bara på adress [email protected] om att du önskar ångra ditt köp så returnerar vi din köpesumma enligt de betalningsuppgifter som inkommit till oss vid köpet. Vid oklara fall kontaktar vi köparen så kom ihåg att sätta med dina kontaktuppgifter.

Övrigt

Olika rabattmöjligheter och specialerbjudanden presenteras på nätbutikens sidor och är i kraft enbart så länge de erbjudes på sidan. Vi har full rätt att ändra eller dra tillbaka specialerbjudanden när som helst.

På sidan används kakor (cookies) och spårning av butikens besökare (pixel) för att ge en så bra kundupplevelse som möjligt. Det betyder också att ett besök i butiken kan följas upp med ett reklamerbjudande.

En köpare måste vara minst 18 år eller myndig för att godkännas som köpare.

Lakikurssikeskus ansvarar inte för tekniska fel i tjänsten eller om videoströmmen inte fungerar. Köparen uppmanas anmäla alla dylika fel till [email protected] som strävar till att reparera dem som fort som möjligt.

Lakikurssikeskus har copyright till allt sålt material och alla bilder samt ikoner och logon på sidorna. Köparen har inte rätt att sprida filmer eller nedladdat material vidare utan skriftlig samtycke.

Lakikurssikeskus svarar heller inte för force majeur och liknande störningar i tjänsten som Lakikurssikeskus inte kan påverka eller svara för.

Lakikurssikeskus har rätt att ändra dessa användnings- och försäljningsvillkor utan förhandsmeddelande till kunderna och de ändrade villkoren binder gjorda köp/köparna 30 dagar från deras publicerande på nätsidan. Vi uppmanar kunderna att regelbundet återvända till denna nätsida och läsa dessa villkor.

Bonuskonsultation (efter tre köpta kurser)

Jag ger dig gärna fri konsultation om du uppfyllt villkoren för detta.
Följande villkor gäller:

  • Jag konsulterar inte i processrätt eller i straffrättsliga ärenden. Min största kunskap har jag i familjejuridik och i småbolagsjuridik men jag behärskar också andra områden förutom de nämnda undantagen.
  • Du erbjuds möjligheter att välja kontakttid från en kalender med lediga tider.
  • Konsultationen pågår maximalt 30 minuter.
  • Kontaktkanal kan enligt ditt val vara över nätet (Skype) eller per vanlig telefon. Jag ringer då upp dig på avtalad tid till det telefonnummer du ger mig på förhand.
  • Mina råd gäller på ett allmänt plan utan ansvar för din specifika situation men mina svar kan ändå vara mer konkreta då jag har möjligheter att ställa tilläggsfrågor. Jag kan ändå inte ställas till svars för mina råd senare, utan för konkreta åtgärder bör du göra avtal om ett betalt uppdrag med en jurist i frågan. Jag har inte möjlighet att per telefon eller över nätet vare sig fördjupa mig i dina dokument eller göra bakgrundsforskning.

Genom att beställa gratis bonuskonsultation av mig godkänner du dessa villkor.

Meningsskiljaktligheter

Vid meningsskiljaktigheter gällande köp har konsumenten möjlighet att få ärendet behandlat hos konsumenttvistenämnden. Konsumenten rekommenderas först att kontakta magistratens konsumentrådgivning. Har konsumentrådgivningen inte kontaktats, finns risk för att konsumenttvistenämnden lämnar ärendet obehandlat.

Konsumenttvister vid näthandel kan i fortsättningen lösas på nätet, då Europeiska kommissionen har öppnat ett forum för lösning av tvister via Internet (ett forum för lösning av tvister via Internet (ett s.k. ODR-forum)) för konsumenter och företag. Tjänsten fungerar på Europeiska unionens alla officiella språk. Även avgörandet i tvisten meddelas på konsumentens begäran på dennes modersmål. Ifall konsumenten vill rikta en reklamation till Lakikurssikeskus/Juridik på nätet via detta forum, skall kunden sända sitt anspråk till [email protected]

Närmare information om Lakikurssikeskus Registerbeskrivning här.

Copyright 2017 Berndt Holmström

/Lakikurssikeskus/Juridik på nätet/Juristbyrå Berndt Holmström

Denna version är publicerad den 27 april 2017