Berndt Holmström CV

Meritförteckning

PERSONUPPGIFTER

Namn: Berndt Carl Magnus Holmström

Födelsetid: 1953 Svartå, Karis

Civilstånd: gift, fru FM Karola Holmström, 3 barn

UTBILDNING

student 1972 från Virkby samskola
juriskandidat 1979 från Helsingfors univ.
vicehäradshövding 1983

ARBETSERFARENHET

egen företagare 1.10.2005 =>
föreläsare vid Västra Nylands Folkhögskola,
juridisk prep.kurs gästföreläsare vid Novias Entro-projekt hösten 2011
timlärare vid Yrkeshögskolan Sydväst/Novia, juridik 2007-2010
bankjurist och notariatchef vid Andelsbanken Raseborg 1984 -2005
timlärare i Handelsläroverket i Ekenäs, juridik 1985-86
tf tingsdomare vid Ålands domsaga 1984
allmänt rättsbiträde i landskapet Åland 1980-84
timlärare i juridik vid Ålands Sjöfartsläroverk för styrmansklasserna 1980-84
anställd vid advokatbyrå Schultz & Köhler i Åbo 1979-80
generalsekreterare vid Åbo Akademis Studentkår 1977-79
vikarierande länsman i Pargas länsmansdistrikt sommartid åren 1977-79

KOMMUNALA FÖRTROENDEUPPDRAG

ordförande för centralvalnämnden i Raseborgs stad 2012-17
ordförande för miljönämnden i Karis stad 2007-2008
suppleant i Karis stads stadsstyrelse 1995 -96,
ordinarie medlem 1998 medlem i Karis stads personalsektion 1995 -96 och i ekonomisektionen 1998
fullmäktigemedlem i Karis församling 1995 – 2002
ordförande för centralvalnämnden i Karis stad 1988 – 1999
sekreterare för centralkommittén för landskapsvalet i landskapet Åland 1983
Åbo polisdelegation, suppleant 1977 – 78, medlem 1978 – 80

ORGANISATIONSERFARENHET

medlem i Västra Nylands handelskammares revisionsutskott 2009-2015
ordförande för Finlands Röda Kors, Karis avdelning 1999 – 2007
medlem i Lions Club Karis-Karjaa rf sedan 1988, pres. 95-96, 2014-2016, Röda Fjäder-ansvarig 1999, “Anka-general” år 2004 (initierade Ank-racet)
styrelsemedlem och delvis kassör i Karis Gårds- och bostadsförening rf 1985 – 1988, ordförande och kassör 1990 – 1995,
kassör 1995 Akava-Åland rf styrelsemedlem och förhandlingschef 1982, – 83 och -84
Akava-Åland rf:s förtroendeman vid Ålands landsskapsstyrelses centralförvaltning 1982 – 1984
Juridiska Föreningen i Finland, Ålandsavdelningens styrelsemedlem och sekreterare 1982 – 84
Juristklubben Codex depositor, intendent och biträdande klubbhövding 1974, ordförande 1975
Nylands Nation, styrelsemedlem samt informationssekreterare 1974
Helsingfors Universitets Studentkår: styrelsemedlem 1975, medlem i socialutskottet 1975, medlem i företagsutskottet 1975 – 76
Gaudeamus Ab:s direktion 1975 – 76
Lakimiesliiton Kustannus Oy, Codex representant i direktionen 1975 – 76
Mittenstudenterna vid Helsingfors Universitet, styrelsemedlem 1975 och ordförande 1976
Förbundet för Framstegsvänlig Rättspolitik, styrelsemedlem 1976 och
medlem i studentsektionen vid Helsingfors Universitets styrelse 1975 -76
Hyresgästföreningen vid Åbo studentby, fullmäktigemedlem 1978
Finlands svenska DX-förbund rf, styrelsemedlem 1970-71, 1977, ordförande 1978 – 80
Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Västra Nylands Förbundsstyrelse, styrelsemedlem 1969 – 70
Elevrådet vid Virkby Samskola, ordförande 1969 – 70
Kristliga Gymnasistgruppen vid Virkby Samskola, ordförande 1968 – 69

ÖVRIGT

genomgått Andelsbanksinstitutets förmansutbildning 1988 – 1989
deltagit i regelbunden fortbildning inom juridiken samt bankverksamheten, både på Juristförbundets kurser samt på Andelsbanks-institutet
föreläsare vid Ålands Högskola, höstterminen 1984;
introduktionskurs i juridik enligt Svenska Handelshögskolans fordringar föreläsare vid Medborgarinstitutet i Mariehamn; allmän kurs i juridik läsåren 1980 – 81 och 1981-82
föreläst olika kurser vid Karjaan kansalaisopisto och vid Karis Svenska medborgarinstitut, numera Medborgar-institutet Raseborg
styrelsemedlem i As Oy Karjaan Lasse 1985- 1991, 2008 =>, ordförande 1991 – 2000, disponent 2000 – 2007
styrelsemedlem i Bostads Ab Långbackagatan 1984-85
medlem i styrelsen för Bostadsandelslaget Godby Centrum 1983 – 84
medlem i styrelsen för Bostads Ab Valpurinrinne i Åbo 1980
intyg över lilla språkprovet 2.11.79
Karis arbetarinstituts kurs i maskinskrivning 1967 – 68

FRITIDSINTRESSEN

ADB på persondatorer, Internet kontakter, samhälls- och socialpolitik, släktforskning, gamla sedlar och mynt