Arv, arvsrätt, testamente, äktenskap – våra webbkurser hjälper dig igång!

Total renovering av alla priser

Nya priser mellan 18 euro och 29 euro
(tidigare 39-189 e)

Jag vill att alla skall ha kunskap
om väsentliga grundfrågor om juridiken.
Priset får inte vara ett hinder.
Därför beslöt jag sänka priserna över hela linjen
med mellan 69 – 84 %.

 

 

Juridik lättförståeligt från äktenskapsförord
till arvsfrågor och testamente

I olika livsskeden behöver vi känna till vilka rättigheter och skyldigheter vi har inför lagen.
Många situationer där vi går igenom förändringar i livet innebär också rättsliga ändringar,
som kan kännas svåra att förstå sig på.
Hur ska man göra för att inte göra bort sig med arv, testamenten, äktenskap eller skilsmässa.

Grundregler i bouppteckningar, äktenskapsfrågor
och andra viktiga rättsliga ärenden


Webbkurserna hjälper dig att förstå grundreglerna för exempelvis bouppteckningar,
arvsskiften och äktenskapsförord. Genom att lära dig hur dessa saker fungerar,
kan du lättare kommunicera med din blivande make eller maka,
dina syskon eller andra närstående som du har att göra med.

Lyssna på ett videoföredrag, så förstår du grundreglerna och
kan delta i bouppteckningen lugn i sinnet. Eller diskutera ert förhållande med din partner
på faktabasis. Står du inför ett arvsskifte, kan du kan möta dina syskon utan onödiga konflikter.

Som ett extra bonus sparar du också pengar. När du på förhand vet vad som gäller
behöver du inte ställa onödiga frågor under förhandlingarna
och du förstår vad juristen talar om.

 

 

Kortare tid hos juristen betyder en klar inbesparning i reda pengar.

Våra videoföredrag är lätta att förstå. Du kan lyssna på samma avsnitt så många gånger
du vill och framför allt: du kan lyssna var som helst! Dina köpta filmer kommer som s.k. streamade videon
under fliken “Mina inköpta kurser”, ungefär som en YouTube video
men från en säkrare källa, Vimeo. Du behöver alltså inte ladda ned något till din
dator och du får heller ingen CD-skiva med posten.

Köp en eller fler videoföreläsningar så får du en 10% rabattkupong
ör inköp av de följande kurserna.
Kupongen är giltig i 90 dagar från köpet av den första videon.

Har du köpt ett videoföredrag får du om du vill gratis tillgång till en sluten diskussionsgrupp
på Facebook där du kan ställa frågor.
Det förutsätter att du har ett Facebook-konto och att du begär åtkomst till sidan.

Finskspråkiga versionerna kommer inte att produceras.

Vill du ha aktuell juridisk information gratis kan du anmäla dig på
postningalistan för “Juridiska guldkorn” via denna länk genom att du laddar ned infobladet.
Guldkornen fortsätter sporadiskt men du får alltid alla hittills producerade brev när du ansluter dig.

Medlemmar inom Lions titta här!   SFO-info här!

Med vänlig hälsning,

Berndt Holmström
Din nätjurist

 

Suomeksi

Kurser