Kärleken är blindKärleken må vara blind, men du behöver
inte vara det!

Med Jurist Berndt Homströms infopaket lär du dig om samboregler, äktenskapsförord,  giftorätt och annat som trots allt kan vara bra att veta.
Spara pengar och tid, få tips och idéer.
Berndt Holmström hjälper dig förstå lagens krumelurer.

Här hittar du alla Berndt Holmströms infopaket som behandlar
samboregler, äktenskapsförord och andra juridiska saker som
gäller familjeförhållanden. Det är bra att ha dessa saker i ordning för säkerhets skull.

OBS

Alla priser har justerats nedåt med från 60 till 85 %
Juridiska basfakta hör till alla och priset skall inte vara ett hinder.
Priserna i dag mellan 12 – 29 euro/paket
(tidigare mellan 39 – 189 e)

Jag försöker hålla priserna på denna nivå så länge som möjligt,
men i något skede måste jag höja priserna för lönsamhetens skull.

Infopaketen:

Det finns korta videobeskrivningar om varje info bakom länkarna.

Äktenskap, giftorätt, skilsmässa och avvittring

Äktenskapsförord

Samboregler